top of page

הלכה למעשה

שלב א': הכר את הלקוח

 

לאחר יצירת הקשר הראשוני אנו מבצעים תהליך של הכרת הלקוח ובירור הצרכים היחודיים שלו. אנו סבורים שסכום ההשקעה צריך להקבע על פי הצרכים של הלקוח ולא לפי שיקולי הרווח לחברה המנהלת ןלכן רף הכניסה להשקעה איננו נקבע מראש. לאחר הכרת הלקוח ובירור הצרכים אנו קובעים את מדיניות ההשקעה. תהליך זה הכרחי ומחוייב על פי הנחיות רשות ניירות ערך. 

 

שלב ב': מדיניות השקעה

 

יש לנו מספר קטגוריות של השקעות המוגדרות לפי רמת הסיכון המתאימה ללקוח ולפי יעדי התשואה שלו.

ההתמחות של קומסטוק היא בסוגי השקעות שמכוונים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר באמצעות  השקעה בשווקים הבינלאומיים. לאחר קביעת סוג המדיניות המתאימה עוברים לפתיחת חשבון.

 

שלב ג': פתיחת חשבון

 

חותמים על הסכם ניהול תיק השקעות בין הלקוח לחברת קומסטוק. בנוסף למדיניות ההשקעה ההסכם מציין גם את העלויות הנלוות כגון דמי ניהול ועמלות. לקוחותינו נהנים מעמלות תחרותיות ביותר ששמורות לנו וכן מדמי ניהול אטרקטיביים.

 

אנו מציעים ללקוחתנו מגוון אפשרויות נוחות ובטוחות לפתיחת חשבון ההשקעה. חשבון ההשקעה והכספים שבו שייכים ללקוח ותמיד רשומים על שמו. הלקוח חותם על טופס יפוי כח לחברת קומסטוק המאפשר לה אך ורק לבצע פעולות קניה ומכירה של נכסים בחשבון.

חברת קומסטוק עובדת עם הבנקים והברוקרים המובילים בתחומם בארץ ובעולם.

הלקוח יכול לבחור לבצע את ההשקעה באמצעות הבנק והסניף בו כבר מתנהל החשבון שלו.

rjo.png

שלב ד': שוטף

 

לאחר פתיחת חשבון ההשקעה קומסטוק תבצע את ההשקעה בפועל על פי המדיניות שנקבעה עם הלקוח.

ללקוח קיימת גישה 24/7 לחשבון שלו באמצעות האינטרנט והוא יכול לראות בכל זמן את הנכסים המוחזקים בתיק ההשקעות, את הפעולות שבוצעו ואת שווי התיק.

 

חברת קומסטוק שולחת מדי רבעון דו"ח רבעוני המפרט את ביצועי תיק ההשקעות, הנכסים בתיק, דמי ניהול ועמלות שנגבו- הכל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך.

 

הקשר השוטף הינו אישי ובלתי אמצעי. לקוחותינו משוחחים אתנו בטלפון, בווטסאפ או במייל לפי הצורך. ניתן גם לתאם מפגשים אישיים באופן מקוון או פנים אל פנים.

אנו מפעילים שירות מענה אנושי 24/7.

לקוחותינו מוזמנים מספר פעמים במהלך השנה לסדנאות וסקירות בנושא שוק ההון.

אנו מספקים עדכונים וניתוחי שוק באופן קבוע באמצעות רשימת תפוצה במייל ללקוחות המעוניינים בכך וכן באמצעות המדיה החברתית. 

 

bottom of page