top of page
  • האם יש בידי מספיק משאבים לפרישה?

  • איך משיגים את הגימלה המיטבית?

  • מהי נזילות כספי הפנסיה שלי?

  • איך מעבירים עושר לדור הבא?

ייעוץ ותכנון פרישה

כחלק מניהול עושר משפחתי

רוב הפורשים אינם מודעים לחשיבות הרבה בתכנון פרישה מהיבטי מס,

העברת העושר לדור הבא וכספי ירושה.

כל החלטה שיקבל העובד בתהליך הפרישה על דעת עצמו בנושאי מיסוי הינה בלתי הפיכה!

החיסכון בתכנון פרישה מקצועי יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים:

Thanks! Message sent.

bottom of page