top of page

בירור צרכים

הנחיות: אין להשאיר שאלות הקיימות בשאלון ללא תשובה. באם מדובר בשאלה לא רלוונטית יש לציין כי מדובר בשאלה "לא רלוונטית". באם למרות האמור לעיל יש שאלות אשר עליהן מסרב הלקוח להשיב יש לציין "מסרב לענות" ליד השאלה.

bottom of page