top of page

RVW IntelliBETA

Selwyn Gerber David Zwebner RVW intellibeta
קומסטוק מייצגת את שיטת RVW IntelliBETA בישראל מבית RVW Investing ארה"ב. בשיטה זו מנוהלים כיום כחצי מליארד דולר. זו שיטה המתמחה בהשקעה בתחום שוק המניות האמריקאי. להלן הסבר על השיטה והרקע התאורטי שבבסיס השיטה.
 
רקע תאורטי
 
אנשים משקיעים את כספם באמצעות מנהלי השקעות כדי להנות מהמקצועיות שלהם ולהשיג תשואה נאה להשקעתם. בפועל העלות של השירות הוא לא זול והתמורה לוקה בחסר. מעל 80%!! ממנהלי ההשקעות משיגים תוצאות פחות טובות מאשר התשואה של מדד הייחוס להשקעה (תרשים1).
 
נשאלת השאלה מדוע?
 
ישנן 2 גישות פונדמנטליות- השקעה אקטיבית והשקעה פסיבית.
 
השיטה האקטיבית
 
מנהלי התיקים שנוקטים בשיטת הניהול האקטיבית סבורים שבאמצעות יכולות הניתוח, הבנת השוק, ניסיון, אינטואציה וכו', הם יכולים לקבוע באיזה נכסים כדאי להשקיע ומתי.
 
העובדות האמפיריות והמחקר לא תואמות את ההנחה הזו. המחקר מראה שההשפעה המכריעה על תשואת תיק ההשקעות הינו פיזור הנכסים, לעומת השפעה שולית שיש למרכיבי התזמון (קניה/מכירה) ובחירה ספציפית של נכסים (תרשים 2). רוב מנהלי התיקים לא מצליחים להשיג תוצאות העולות על מדד הייחוס וגם אלו שכן לא מצליחים לעשות זאת בעקביות. 
 
השיטה הפסיבית
 
הנתונים מראים ששוקי המניות עולים בטווח הארוך (תרשים 3). משקיע שיצמיד את כספו לשוק המניות ירוויח תשואה ממוצעת שנתית שעולה על רוב התשואות של מנהלי ההשקעות האקטיביים (תרשים 4).
 
התנאי לכך הוא שתיק ההשקעות יהיה בעל פיזור רחב שמכסה את המניות הנסחרות בשוק ושההחזקה היא רציפה. כך התיק חסין מפני תופעות קיצוניות כגון ביצועים של מניה ספציפית או תנועה קיצונית מאד בשוק (מבוסס על מחקר ה Modern Portfolio Theory תרשים 5).
לדוגמא- תיק השקעות שמכיל רק כמה מניות נבחרות. מספיק נפילה משמעותית במחיר של אחד המניות כדי לגרום להפסד משמעותי בכל התיק. או מנהל השקעות שמנסה לתזמן מהו הזמן הכי טוב לקניה או מכירה של מניה. פספוס קטן בתזמון וייתכן שההזדמנות חלפה ללא שוב (תרשים 6 ממחיש את המשמעויות).
 
 

כתבה בגלובס על "סמארט בטא"

IntelliBETA

 

מהו הערך המוסף שלנו?
 
שיטת ההשקעות שלנו מיישמת את החומר התאורטי שהוסבר לעיל.
זה לא מספיק "לקנות את המדד". קודם כל במדד עצמו יש חסרונות. המדד מבוסס על שיטת Cap Weighted, שבה שווי הנכסים קובע את החלק היחסי שלהם במדד- כך שהחברות הגדולות יותר משפיעות יותר על סה"כ ביצוע המדד. זה לאו דווקא נותן את התשואה המיטבית. תרשים 7 ממחיש את הבדלי הביצוע בין מדד Cap Weighted  לבין שיטות אחרות.
 
המומחיות שלנו היא בבחירת מספר מצומצם של קרנות סל (Exchange Traded Funds) בעלי מאפיינים ייחודיים מתוך ההיצע העצום, דרכן אנו יוצרים חשיפה למאות מניות. אנו משתמשים במערכת מתקדמת Morningstar, דרכה אנו מנטרים באופן רציף את החשיפה הרצויה ושומרים על האיזון של התיק. בדרך זו אנו משיגים את המטרות הרצויות לתיק ההשקעות: החזקה רציפה, פיזור ועלות נמוכה.
 
סרטונים לעיון נוסף באנגלית

 

הסבר תמציתי באנגלית על השקעה אקטיבית, השקעה פסיבית ו השקעת Beta

סרטון באנגלית עם ראיונות של כלכלנים בכירים על עקרונות ההשקעה הפסיבית מול האקטיבית

bottom of page