top of page

מדדים ומונחים שימושיים בשוק ההון

שוק ההון מספק עולם תוכן שלם, בכיכובם של מונחים כמו אג"ח, אופציות וקרנות. לטובת הלקוח הממוצע המשקיע באמצעות בתי השקעות ומעוניין להיות מעורב יותר במה שקורה עם כספו, להלן הסבר תמציתי על כמה מהמונחים הנפוצים בעולם הפיננסי. עולם שוק ההון מכיל מונחים רבים, והיריעה קצרה ואינה מתיימרת למצות או להקיף את התחום. 

אג"ח – אגרות חוב
 
איגרת חוב (אג"ח, Bond) היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג"ח לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית. יש גם איגרות שמתחייבות על הצמדה של השקעה (למדד או למטבע חוץ). החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. בבורסה בתל-אביב נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות/תאגידיות (הונפקו ע"י חברות).
מחירי איגרות החוב בבורסה, אג"ח קונצרניות ואג"ח ממשלתיות, נסחרים במסחר רציף ומחירם מושפע מהביקוש וההיצע בשוק.

קרן נאמנות
 
קרן נאמנות (Mutual Fund) הוא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לטובת השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן.  המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה.
 בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המסייעת בצמצום הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. 

מחיר יחידת ההשתתפות בקרן פתוחה נקבע על פי שווי נכסי הקרן (ולא מושפע מהיצע וביקוש של יחידות הקרן).  

סוגים של קרנות נאמנות
ניתן לסווג קרנות נאמנות על פי מדיניות ההשקעה שלהן במוצרים השונים הנסחרים בבורסה (אג"ח צמודות, אג"ח לא צמודות, אג"ח ממשלתיות, מניות, אופציות, מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים), על פי מדיניות חלוקת הרווחים (קרן צבירה, קרן המחלקת רווחים), על-פי אופי ההתאגדות (קרן פתוחה וקרן סגורה) ועל פי מעמד המיסוי (חייבת ופטורה).
 
קרן נאמנות צבירה אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבידנד. הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים. קרן המחלקת רווחים אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.
 
קרן פתוחה מציעה כל הזמן יחידות לציבור על פי תשקיף שפרסמה, מלבד בעת סגירה זמנית. קרן סגורה מציעה מספר מוגבל של יחידות, ומחיר יחידת השתתפות נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן.

סיווג מס של קרנות נאמנות
החל מינואר 2006 נחלקו כל קרנות הנאמנות לשני  סוגים בהתאם לסיווג המס שלהן: חייבות או פטורות. הסיווג משפיע על המס שמשלמת קרן נאמנות ועל המס שמשלם המשקיע.
 
קרן נאמנות חייבת (ח) משלמת מס ישירות לשלטונות המס על פי שיעורי המס החלים על יחידים. כתוצאה מכך רווח ההון הנוצר בעת פדיון היחידה פטור ממס רווחי הון, וכך גם לגבי דיבידנד. קרן נאמנות פטורה (פ) אינה משלמת מס על הכנסותיה, ולכן רווחי הון ריאליים יחוייבו במס. הפסד הון שנוצר בפדיון קרן נאמנות חייבת לא מאפשר קיזוז עם רווחי הון בניירות ערך אחרים. הפסד הון שנוצר מפדיון יחידה בקרן פטורה ניתן לניצול כנגד מס על רווחי הון ממכירות של ניירות ערך סחירים ישראליים או מפדיון של יחידות בקרנות נאמנות פטורות.

מדד מעו"ף
 

מדד ת"א-35 (שנקרא בעבר מדד המעו"ף, כראשי התיבות של מכשירים עתידיים ופיננסיים) הוא מדד הדגל של הבורסה בתל אביב שפורסם תחילה תחת השם "מדד מעו"ף". המדד כולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.  


מדדי דגל עיקריים של הבורסות הגדולות ברחבי העולם: ה S&P500 וה Dow Jones האמריקאיים, ה FTSE  הבריטי, ה DAX הגרמני וה CAC הצרפתי.
מדדי הדגל של הבורסות מספקות למשקיעים אינדיקציה כללית לגבי הלך הרוח של השוק בכל רגע נתון של יום המסחר- האם השוק במגמת עליה או ירידה. כמו כן ניתן להשקיע במדד עצמו באמצעות תעודות סל.
 

קרנות סל (לשעבר תעודות סל)
 
קרנות סל הן ניירות ערך הנסחרים בבורסה בת"א, אשר מונפקים ע"י גוף פיננסי ומאפשרים למשקיעים בהם לעקוב אחרי נכסי בסיס שונים. מדדי ניירות ערך שימשו עד לעשור האחרון בעיקר כבסיס להערכת ביצועים (Benchmark) של מנהלי השקעות. כיום, קיימת דרישה ערה בעולם למכשירים פיננסיים העוקבים אחרי מדדי מניות, אגרות חוב וסחורות. מכשירים אלו, מאפשרים למשקיעים לרכוש "סל" סחיר של ניירות הערך הכלולים במדדים וכך "להיצמד" לביצועי המדדים בקלות ובעלות נמוכה. 
בבורסה בתל-אביב נסחרים מספר סוגים של קרנות סל: קרנות מדד , קרנות סחורה, קרנות בחסר, קרנות על מטבע, אופציות כיסוי, קרנות מורכבות וקרנות איזון . קרנות הסל מונפקות על ידי חברות שונות בעלות רישוי מתאים. על מנת להנפיק קרנות סל נדרשת החברה המנפיקה לעמוד בכללי רישום מיוחדים הקובעים דרישות מינימום להון עצמי, ,ביטוח ודרוג.
מחיר קרן הסל משקפת גם את עלויות דמי הניהול של החברה המנפיקה בנוסף למחיר נכס הבסיס שאחריו עוקבת הקרן.
 

אופציה

אופציה היא מכשיר השקעה, המאפשר למשקיע להוסיף נדבכים מתוחכמים יותר להשקעתו. לדוגמא- להגן על השקעתו על ידי קניית אופציית Put, מעין ביטוח על מחיר ההשקעה בנכס הבסיס שבו השקיע. שימוש מושכל באופציות יכול להניב רווחים ולצמצם הפסד, אולם שימוש בלתי זהיר יכול להוביל להפסדים ניכרים.
אופציית Put (מכר) מעניקה למשקיע את הזכות למכור את הנכס במועד המימוש במחיר המימוש שנקבע מראש.
אופציית Call (רכש) מאפשרת למשקיע לרכוש את הנכס במועד המימוש במחיר המימוש שנקבע מראש.

 

לייעוץ מקצועי התקשרו ל: 03-610-9880. בקרו גם בדף הפייסבוק שלנו: 

  • Facebook - Black Circle
bottom of page