top of page

מדוע חשוב להשקיע רק בחברות בעלות רישיון ושנמצאות תחת הפיקוח של רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות – השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות, או השקעות באמצעות גופים שלא קיבלו רישיון מאת הרשות.

כידוע, כל השקעה פיננסית כרוכה מטבעה בסיכונים. ואולם, השקעת כספים בגורמים שאינם מפוקחים כפופה לסיכונים רבים ומשמעותיים יותר, שהתממשותם עלולה להביא לאובדן כל כספי ההשקעה.

• גוף שאינו מפוקח עשוי לקיים פעילות שאינה חוקית

• גוף שאינו מפוקח עלול להיות חסר יציבות פיננסית

• גוף שאינו מפוקח לא נדרש לעמוד בכללי גילוי נאות

• גוף שאינו מפוקח עלול לפעול בהיעדר בקרות ומנגנונים שנועדו לצמצם סיכונים

• גוף שאינו מפוקח עלול להוות קרקע פורה לפעולות מרמה והונאה

לפירוט הסיכונים לחצו כאן

משווקים לכם באופן אגרסיבי ומלחיץ? מציעים לכם להרוויח הרבה ומהר? קחו פסק זמן!

היו חשדנים וזהירים. הנה שלושה תמרורי אזהרה:

• שיווק אגרסיבי – השתדלו להימנע מהשקעה תחת לחץ והיזהרו מאמירות שלרוב אינן מבוססות כגון: ”הזדמנות חד פעמית שלא תחזור“ או ”מחר המחיר יעלה“.

• אין מוצר אמיתי – אל תשקיעו את כספכם בעסקה שבה אינכם מקבלים בעניינה מידע מלא ובגוף שאינו מפוקח.

• הבטחה לתשואה גבוהה בזמן קצר – אל תלכו שבי אחרי הבטחות מכל סוג, ובפרט הבטחות לעסקאות ”מציאה“ או לתשואות הגבוהות במידה משמעותית מהמקובל בשוק. אם העסקה נשמעת ”טובה מכדי להיות אמיתית“ – קיים סיכוי סביר שהיא אכן כזו.

בדקו באתר רשות ניירות ערך האם הגורם מפוקח על ידי הרשות: לחץ כאןbottom of page